Dịch vụ

Dịch vụ Tuyển dụng

DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG Nguồn nhân lực được xem là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp, nhưng trong môi trường cạnh tranh về nguồn nhân lực như hiện nay, để thu hút được những nhân sự chất lượng …Chi tiết

Gọi ngay

Dịch vụ Đào tạo Nhân sự

Nhân viên được đào tạo tốt có thể đem đến nhiều kết quả tốt đẹp cho doanh nghiệp. Không chỉ giúp gia tăng hiệu quả làm việc của nhân viên, việc được tham gia các khóa đào tạo của doanh …Chi tiết

Gọi ngay

Dịch vụ Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp là một từ khóa ngày càng nóng lên với các doanh nghiệp Việt Nam vốn nhiều yếu kém và ít khả năng cạnh tranh, trước áp lực hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu …Chi tiết

Gọi ngay

Dịch vụ Quản Lý Tiền Lương

Tính và quản lý tiền lương, tiền thưởng, tiền lương thực nhận, các khoản khấu trừ, phiếu lương, thực hiện các  nghiệp vụ bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân Được hỗ trợ bởi công cụ Phần …Chi tiết

Gọi ngay

Dịch vụ Hợp thức hóa Lao động

Dịch vụ Hợp thức hóa lao động của Viễn Dương cung cấp là hình thức mà trong đó Doanh nghiệp vẫn tự chủ động trong việc tổ chức tuyển dụng ứng viên theo yêu cầu công việc riêng của mình và ủy thác …Chi tiết

Gọi ngay

Cho thuê lại lao động

Viễn Dương Group là công ty cung ứng cho thuê nhân lực lao động phổ thông, nhân sự thời vụ uy tín tại Việt Nam Chúng tôi cung cấp giải pháp cho các công ty lớn nhỏ, đặc biệt là …Chi tiết

Gọi ngay

Tư vấn Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Tại Viễn Dương Việt Nam, đội ngũ các chuyên gia tư vấn Quản lý Nguồn nhân lực, Luật và Thuế của chúng tôi cùng phối hợp làm việc nhằm cung cấp một dịch vụ tích hợp các giải pháp về Quản lý …Chi tiết

Gọi ngay

Gia công Sản Xuất

Dịch vụ Gia công Sản Xuất được thực hiện thông qua hợp đồng kinh tế, được quy định cụ thể về số lượng, chất lượng, giá thành và thời gian hoàn thành, trách nhiệm bồi thường khi nhà thầu để xảy …Chi tiết

Gọi ngay
DMCA.com Protection Status