Dịch vụ Tuyển dụng

DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG

Nguồn nhân lực được xem là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp, nhưng trong môi trường cạnh tranh về nguồn nhân lực như hiện nay, để thu hút được những nhân sự chất lượng và nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh là một áp lực lớn đối với các nhà quản trị nhân sự và doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc tuyển dụng nhân sự nhờ đến sự hỗ trợ của một đơn vị bên ngoài đã trở thành một giải pháp rất hiệu quả. Dịch vụ tuyển dụng nhân sự (Headhunting) được định nghĩa là một dạng Dịch vụ thuê ngoài thực hiện toàn bộ quy trình tuyển dụng để cung cấp nhân sự phù hợp cho doanh nghiệp.

Dịch vụ tuyển dụng (Headhunting) của Viễn Dương Group được đánh giá là chất lượng nhất Việt Nam, với  đội ngũ là các chuyên gia trong lĩnh vực tuyển dụng và mạng lưới liên kết nguồn ứng viên rộng lớn được vận hành theo quy trình tuyển dụng hiện đại sẽ đáp ứng nhân sự phù hợp và nhanh nhất cho doanh nghiệp của bạn

Sử dụng dịch vụ tuyển dụng của Viễn Dương Group bạn sẽ có những lợi ích sau:

– Tuyển dụng đúng nhân sự: Chuyên gia tuyển dụng của chúng tôi sẽ phân tích vị trí công việc và yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp từ đó tư vấn cho doanh nghiệp chọn người phù hợp với vị trí, Chúng tôi sử dụng các hình thức tuyển dụng hiện đại để đánh giá năng lực, kỹ năng, tố chất, thái độ để tìm người phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.

– Tuyển dụng nhanh nhất:  Với đội ngũ là các chuyên gia tuyển dụng Chúng tôi cung cấp dịch vụ tuyển dụng cấp tốc với thời gian thực hiện nhanh nhất cho doanh nghiệp cụ thể như sau: Quản lý cấp cao – 20 ngày, Quản lý cấp trung – 15 ngày, Chuyên viên nghiệp vụ/Nhân viên kỹ thuật – 10 ngày.

– Phí dịch vụ tuyển dụng thấp nhất thị trường: với lợi thế về mạng lưới ứng viên rộng lớn, chúng tôi cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ chất lượng với chi phí thấp nhất thị trường với chi phí cụ thể như sau: Quản lý cấp cao – 1,5 tháng lương, Quản lý cấp trung – 1,2 tháng lương, Chuyên viên nghiệp vụ/Nhân viên kỹ thuật – 1 tháng lương.

– Chế độ bảo hành sau tuyển dụng: nếu nhân sự nghỉ việc trong vòng 2 tháng vì bất kỳ lý do gì chúng tôi sẽ cung cấp nhân sự khác miễn phí cho doanh nghiệp.

Quy trình tuyển dụng của Viễn Dương Group

  1. Nhà tuyển dụng liên hệ với Viễn Dương Group để nhận tư vấn về dịch vụ tuyển dụng
  2. Tư vấn tuyển dụng của Viễn Dương Group sẽ tư vấn dịch vụ cho Nhà tuyển dụng và gửi báo giá/hợp đồng tuyển dụng
  3. Nhà tuyển dụng cung cấp thông tin tuyển dụng cho Viễn Dương Group (Mô tả công viêc, chính sách lương và phúc lợi của vị trí đang tuyển)
  4. Sau khi hợp đồng được ký, Viễn Dương Group sẽ bằng các kênh và cơ sở dữ liệu của mình, triển khai các hoạt động tuyển dụng. hồ sơ ứng viên sẽ  được gửi đến cho Nhà tuyển dụng sau khi đã được Viễn Dương Group sơ tuyển để đảm bảo ứng viên đó phù hợp với tiêu chí tuyển dụng của doanh nghiệp.
  5. Nhà tuyển dụng tiến hành phỏng vấn ứng viên, có thể là trực tiếp hoặc qua internet với sự hỗ trợ kỹ thuật của Viễn Dương Group
  6. Nhà tuyển dụng tiến hành chọn lựa và tuyển dụng ứng viên
  7. Sau khi ứng viên bắt đầu làm việc cho NTD được 10 ngày, Viễn Dương Group sẽ đề nghị NTD thanh toán cho số ứng viên đã tuyển thành công đó.
  8. Trong vòng 60 ngày kể từ khi ứng viên bắt đầu làm việc cho NTD, Viễn Dương Group có trách nhiệm tuyển thay thế “1 đổi 1” miễn phí cho những ứng viên tự ý nghỉ việc hoặc cho nghỉ việc.
  9. Quy trình tuyển dụng tiếp tục cho đến khi NTD đủ số nhân sự theo yêu cầu
DMCA.com Protection Status