Tư vấn Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Tại Viễn Dương Việt Nam, đội ngũ các chuyên gia tư vấn Quản lý Nguồn nhân lực, Luật và Thuế của chúng tôi cùng phối hợp làm việc nhằm cung cấp một dịch vụ tích hợp các giải pháp về Quản lý Nguồn nhân lực giúp gia tăng giá trị cho quý Công ty. Để cung cấp các dịch vụ này, chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia Việt Nam và nước ngoài của chúng tôi với năng lực và kinh nghiệm chuyên sâu. Ðó là các chuyên gia tư vấn về quản lý nguồn nhân lực và chuyển đổi cơ cấu, các luật sư am hiểu các qui định pháp luật về lao động, việc làm và các chuyên gia tư vấn thuế. Nếu quý Công ty từng có bất cứ câu hỏi nào dưới đây thì Dịch vụ Tư vấn Quản lý Nguồn nhân lực tích hợp của chúng tôi có thể hỗ trợ cho quý Công ty. Vui lòng liên hệ vói các chuyên gia của chúng tôi để thảo luận thêm.

 

Các dịch vụ tư vấn hệ thống Quản trị nguồn Nhân lực bao gồm:

► Tư vấn hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ

► Hoàn thiện bản mô tả công việc

► Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực

► Tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống KPI

► Xây dựng hệ thống lương thưởng theo 3P

► Tư vấn định chuẩn năng lực và triển khai bộ chuẩn năng lực

► Xây dựng Trung tâm khảo thí

Quy trình cung cấp dịch vụ tư vấn của BCC cho doanh nghiệp

Bước 1: Viễn Dương tiếp nhận nhu cầu tư vấn từ doanh nghiệp

Bước 2: Chuyên gia của Viễn Dương sẽ liên lạc trao đổi trực tiếp với đại diện doanh nghiệp

Bước 3: Thiết lập cuộc hẹn trực tiếp giữa đại diện doanh nghiệp và chuyên gia Viễn Dương để đánh giá tình hình thực tế tại doanh nghiệp

Bước 4: Viễn Dương gửi đề xuất kế hoạch tư vấn và báo giá

Bước 5: Doanh nghiệp và Viễn Dương ký hợp đồng tư vấn

Bước 6: Thực hiện dự án

Bước 7: Nghiệm thu theo từng giai đoạn

Bước 8: Kết thúc dự án và thanh lý hợp đồng

DMCA.com Protection Status